top of page

Basisbeginselen hobo coaching  

 

Embouchure en ademsteun:

De basis van een mooie, warme toon is de ademsteun. De ademsteun is altijd het uitgangspunt. Hoe hoger men speelt hoe groter de ademsteun moet zijn. Hoge noten worden in eerste instantie op stemming (dus hoog genoeg) gemaakt door de ademsteun, het embouchure blijft zo open mogelijk. Pas als men met de ademsteun niet verder komt, gebruikt men het embouchure om de stemming te perfectioneren.

Kort gezegd: hoe opener het embouchure hoe groter de toon, hoe groter de ademsteun hoe meer inhoud de toon heeft.

 

Muzikaliteit:

Uiteindelijk is het belangrijkste doel van hobospelen het vertellen van een verhaal, ofwel het muzikale aspect.

Emmeke deelt het muzikale spel op in de volgende aspecten waaraan op gestructureerde wijze wordt gewerkt:

- dynamiek
- articulatie
- vibrato
- timing/ frasering
- klankkleur

Deze aspecten bieden in combinatie met elkaar het uitgangspunt voor muzikaal spel. Natuurlijk wordt er ook volop aandacht besteed aan achtergronden zoals:

- kenmerken van een stijlperiode (barok-klassiek-romantiek-hedendaags)
- bijzonderheden per componist
- het verhaal achter een compositie en de sfeer per deel
- de structuur/ analyse van een stuk

Deze aspecten in combinatie met de emotie van de muzikant vormen tezamen wat men muzikaliteit noemt.

Uiteindelijk moet men bij elke noot die men speelt weten waar deze naar toe leidt. Op deze manier wordt muzikaliteit geen vaag begrip maar, zover mogelijk, geconcretiseerd. Natuurlijk is er alle ruimte voor eigen inbreng en ideeen. Zo kunnen leraar en leerling van elkaar leren.

 

Technische aspecten:

De basis van gedegen hobospel is natuurlijk een goede techniek en kennis van de muziektheorie.
Door middel van etudes, toonladders, drieklanken, ritmische oefeningen en les in muziektheorie vormt men deze basis. Natuurlijk is er grote samenhang tussen verschillende technieken. 

Moeilijke technische passages moeten goed "in de vingers zitten" maar kunnen alleen perfect gespeeld worden als ook de ademtechniek op orde is. Zonder goede ademtechniek mist een passage immers structuur en ook verliest de hoboist concentratievermogen bij een slechte ademtechniek.

 

Ook zijn er er diverse methodes om uw techniek te verbeteren zoals: opnieuw structureren, ontspanningsoefeningen en zoeken naar concentratiepunten.

 

Vibrato:

Vibrato kan alleen ontstaan vanuit een ontspannen klank. Er wordt bij de coaching onderscheid gemaakt tussen de luchtsnelheid (ademsteun) en de luchthoeveelheid. Is deze laatste te groot dan is er te weinig ruimte om te kunnen vibreren. Vibrato ontstaat vanuit het middenrif en 'kruipt omhoog' als de snelheid van het vibrato toeneemt maar wordt niet door de mond tot stand gebracht.

 

 

bottom of page